Navigácia

Partners

Streda 17. 9. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Výlet Vysoké Tatry

  Dňa 29.5. sa začal trojdňový výlet do Tatier pre ročníky 7.-9. Žiaci mali možnosť počas prvého dňa vidieť ešte stále obývanú dedinku v horách – Vlkolinec  a zoznámiť sa s Vysokými Tatrami v prírodovednom múzeu v Tatranskej Lomnici. Počas druhého dňa prebiehala celodenná pešia túra – Tatranská Lomnica – Studenovodské vodopády – Reinerova chata – Zamkovského chata – Hrebienok – Starý Smokovec. I keď nám počasie veľmi neprialo, žiaci mali možnosť spoznať silu a nepredvídateľnosť hôr aj z tejto stránky. Tretí deň bol slnečný a Tatry  už neschovávali svoju krásu za mrakmi. Prechádzka v okolí Štrbského plesa, Jaskyňa slobody v Nízkych Tatrách, či rozprávkové Vrbické pleso nám spríjemnili posledný deň výletu. Unavení, ale s nezabudnuteľnými zážitkami sme sa vrátili domov.

 • Týždeň zdravia

  V našej škole i tento rok prebiehal týždeň zdravia v dňoch od 7.4. do 11.4. 2014. Svetový deň zdravia je tradičné podujatie, ktorého cieľom je podnietiť ľudí k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie a kvalitu svojho života.

  Počas týždňa zdravia čakali žiakov rôzne aktivity.  Prvý deň bol dňom bez sladkostí, na druhý deň si každý pochutil na zdravom jogurte, na tretí deň sa spojil pohyb detí a pitný režim. Prebiehali fyzické, vedomostné  i výtvarné súťaže. Ukončenie týždňa bolo symbolické. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa aj nad osudmi ľudí, ktorým zdravie chýba. Žiačky pripínali žlté narcisy a uskutočnili zbierku v celej obci.

 • Škola v prírode

  V dňoch 28.4 -2.5. sa 28 žiakov našej školy zúčastnilo pobytu v Škole v prírode – Lomy. V nádhernej prírode spoznávali počas turistických vychádzok krásy Slovenska, rastliny aj živočíchy. Súťažili sme ako draci – v súťaži družstiev Zelení, Modrí, Žltí zvíťazili Červení. V orientačných terčových pretekoch zvíťazila dvojica Samuel Merašický a Tomáš Martiška. V cezpoľnom behu bol najrýchlejší Maťo Geschnábel. Bodovaciu súťaž o najčistejšiu izbu, vyhrala izba č. 2, kde bývali Laura, Lenka, Bianka, Beátka a Eliška. No a za najsympatickejšieho a najužitočnejšieho člena celej skupiny bol vyhlásený Filip Kožiak.

 • V mesiaci apríl prebehla jedna z najobľúbenejších aktivít našich žiakov. Ako každý rok, aj teraz mali žiaci 4.ročníka možnosť stráviť noc v škole vo svete fantastických Andersenových rozprávok. Nechýbali súťaže a zábava. Opäť sa stretli s Cínovým vojačikom,  Dievčatkom so zápalkami, Škaredým káčatkom či Malou morskou vílou.

 • Jarný envirodeň

  V jesennom a jarnom období, kedy príroda púta najviac pozornosti, pripomíname jej bohatstvá našim deťom. Pripravujeme pre ne rôzne vedomostné a hravé súťaže. V mesiaci marec sme si týmto spôsobom pripomenuli deň vody ako aj príchod jari. Dôležité boli nielen vedomosti žiakov o jarných kvetoch, prírodných javoch a zvieratách, ale aj ich zručnosť pri  manipulácii s vodou a s loptou. Výsledky súťaže boli len málo odlišné, čím žiaci potvrdili svoje všeobecné znalosti.

 • Okresné kolo v gymnastike

  I tento rok sa v mesiaci marec odohrala súťaž  v gymnastike. Svoj talent mali možnosť ukázať aj naše žiačky. V okresnom kole obsadili 2.,3., aj 4.miesto v jednotlivých kategóriách:

  Kategória A – 3.miesto:

  Evelyn Grenčíková, Patrícia Stopová, Lenka Kluková, Lucia Viatrová, Nina Godálová

   

  Kategória B – 4.miesto:

 • Hviezdoslavov Kubín

  V mesiaci  marec sa každoročne uskutočňuje súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sú rozdelení do troch kategórií. 1. kategória je vyhradená pre 1. stupeň, 2.kategória pre ročníky 5.-6. a 3. kategória pre ročníky 7.-9. Okrem iného je možné si vybrať ukážku k prednesu, či už poéziu alebo prózu. Žiaci boli i tento rok veľmi úspešní. Víťazmi školského kola Hviezdoslavov Kubín  2013/2014 sa stali:

 • Karneval

  22. februára základná a materská škola  pripravili pre našich najmenších každoročný, už tradičný karneval. Škôlkari i naši najmenší z prvého stupňa mali opäť možnosť stať sa na chvíľu obľúbenými rozprávkovými postavičkami, milými zvieratkami a dobrodružnými hrdinami. Pre deti bola pripravená detská diskotéka a bohatá tombola. Každá maska získala sladkú odmenu.

 • Hodina trochu inak

  Pred jarnými prázdninami naša škola zabezpečila možnosť tvorivej videoprojekcie pre všetky deti našej školy. Ročníky prvého stupňa mali možnosť nahliadnuť do krásy škandinávskych krajín. Ročníky druhého stupňa sa počas jednej vyučovacej hodiny oboznámili s riekou Váh od prameňa po sútok s Dunajom, s históriou a súčasnosťou.

 • Protidrogový kvíz

  19. februára prebiehal v našej telocvični vedomostný protidrogový kvíz pre druhý stupeň. Traja žiaci z každej triedy tvorili súťažné družstvo. Mali možnosť odpovedať nielen na vedomosti ohľadom drogovej závislosti, ale aj na otázky, viažuce sa k  čítaniu s porozumením, kde mali na ukážku zaujímavé príbehy s negatívnym pohľadom na drogy. Medzi mnohými víťaznými družstvami bol jedenbodový rozdiel, takže rivalita bola naozaj veľká. Na záver prvé miesto získali práve noví piataci, ktorí na všetky otázky odpovedali správne.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria