Navigácia

Partners

Nedeľa 4. 10. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Úspechy žiakov v šk. roku 2014/2015

  I v tomto školskom roku sme dosiahli významné úspechy vo vedomostných   predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Sú to súťaže, ktoré najviac odzrkadľujú vzdelanostnú úroveň našej školy, šikovnosť žiakov. Svedčia aj o mimoškolskej práci pedagogických pracovníkov, ktorí žiakov na spomínané súťaže pripravujú. Je to niekoľkomesačné úsilie , množstvo strávených hodín pri príprave na súťaže.  Nasledovné výsledky svedčia o kvalitnej a systematickej práce našich učiteľov a žiakov.

 • Olympijský deň

  Tradične v posledné dni školského roku  súťažíme  o olympijského víťaza našej školy. Na túto súťaž sa všetci tešíme aj preto, lebo nás už čakajú vytúžené prázdniny. Po zapálení olympijského ohňa, zložení sľubu rozhodcov a pretekárov začíname športovať. Súťažíme v skoku do diaľky, v behu na 60 m, v hode plnou loptou. Každý výkon obodujeme podľa medzinárodných tabuliek a získame mená  olympijských víťazov. V školskom roku 2014-2015 olympijskými víťazmi našej školy sú títo žiaci:

 • Koncoročné výlety

  Koniec školského roka nie je spojený iba s uzatváraním známok, ale  tešíme sa najmä na školské výlety. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

  Prváci a druháci sa vybrali na celodenný výlet  a zamierili na hrad Beckov. Zoznámili sa s históriou jedného z najznámejších hradov na Považí. Cestou naspäť sa zastavili v Základnej škole sv. Jozefa v Novom meste nad Váhom.

 • Čitateľský maratón

  18. júna sme sa zapojili do projektu o slovenský rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“. Krstnou mamou projektu je spisovateľka a humoristka Oľga Feldeková.

  Čitateľský maratón v našej škole trval 6 hodín a zapojilo sa 75 žiakov našej školy. Každý žiak prečítal aspoň nahlas pred celou triedou aspoň jednu stránku knihy. Žiaci prímarného vzdelávania  čítali z knihy Keby som bola bosorka  a žiaci nižšieho stredného vzdelávania z knihy  Mačací gén.

 • Netradičný deň detí

  Každý rok 1. júna oslavujeme Deň detí.

  Žiakom materskej školy pani učiteľky pripravili zaujímavý program v areáli školy, na futbalovom ihrisku i  za prítomnosti členov polície.

  Pre žiakov základnej školy bol tohtoročný Deň detí  netradičný. Všetci žiaci ho strávili mimo obce a poznávali krásy našej vlasti. Po dohode s Radou rodičov pri ZŠ Urmince sme časť finančných prostriedkov z projektu 2% z dane  použili  na organizáciu celodenných výletov pre žiakov v rámci osláv Dňa detí.

 • 2015 Rok zasväteného života

  Rok 2015 bol vyhlásený za rok zasväteného života. I naša škola sa zapojila do tohto projektu. V rámci projektovania v etwinningu pod vedením p. učiteľky Mgr. Gabriely Mačákovej sme spolupracovali so Základnou školou sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Do projektu sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka.

  Vyvrcholením projektu bola návšteva žiakov našej školy v Základnej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.

 • Zber papiera 2015

  Zber papiera

  I v tomto školskom roku sme usporiadali tradičný zber papiera. Za rekordné dva dni ( 27. a 28. apríla ) sme nazbierali 12 450 kg papiera z toho žiaci materskej školy 502 kg. V prepočte na dospelé stromy sme zachránili 100 stromov. ( Na záchranu jedného dospelého stromu potrebujeme nazbierať 125 kg odpadového papiera.)               V našej škole je tradičná súťaž o najlepšiu triedu a najlepších jednotlivcov v zbere papiera.

 • Týždeň zdravia

  Na našej škole i tento rok  prebiehal Týždeň zdravia v dňoch od 4.5. –7.5.2015. Pripomenuli sme si Svetový deň zdravia, ktorého cieľom je podnietiť ľudí k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie a kvalitu svojho života. Za úroveň zdravia si zodpovedá každý človek sám. Preto treba klásť dôraz na prevenciu a nie na následné liečenie choroby.

  Počas Týždňa zdravia žiakov čakali v škole rôzne aktivity:

 • Projekt Stopy zasväteného života

  Je názov projektu v eTwinning Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom so Základnou školu s materskou školou v Urminciach. Portál eTwinning je portál www.etwinning.net, prostredníctvom ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať, predstavuje hlavný pracovný priestor na realizáciu programu.

   Projekt Stopy zasvätenného života je napánovaný na tri mesiace od 2.4.2015 do 27.6. 2015(Deň otvorených dverí kláštorov). Aktivity v apríli  sú zamerané na zbieranie informácii o zasvätenom spôsobe života, v mesiaci máji žiaci partnerských škôl spolupracujú na denníku Vijeme veniec Panne Márii a na mesiac jún je naplánované spoločné stretnutie partnerských škôl. Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke http://twinspace.etwinning.net/7694/pages/page/35241v časti Go to the TwinSpace - priestor pre spoluprácu.

 • Deň narcisov

  27. marca v Deň narcisov  bol jediný deň v roku, kedy ľudia pripnutím žltého kvietku narcisu vyjadrili  spolupatričnosť, pomoc i nádej chorým ľuďom. A práve tento deň umožní Lige proti rakovine prostredníctvom dobrovoľných príspevkov pomáhať celý rok onkologickým pacientom, podporovať výskum a klinické projekty či výchovu k prevencii. Prispeli ste i vy v triedach zakúpením si narcisu za  symbolickú cenu. Zbierka sa uskutočnila i v obci medzi našimi spoluobčanmi za pomoci zdravotníčok. Vyzberala sa  suma 238,15 E.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria