Navigácia

Projekty


Pondelok 30. 11. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Výsledky informatického online testu ibobor v šk. roku 2015/2016

  ZŠ s MŠ Urmince

  V týždni 9. - 13.11. 2015 sa uskutočnila online súťaž  na stránke www.ibobor.sk . Celkom sa z našej školy zapojilo do súťaže 75 žiakov. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.

 • Výstup na Marhát

  V piatok 2. októbra sme v rámci regionálnej výchovy vystúpili na jeden z končiarov Považského Inovca na Marhát. Ráno o pol ôsmej sme nasadli do linkového  autobusu v Urminciach smerom na Nitriansku Blatnicu. Cestou pristúpili spolužiaci z Horných Štitár a z Hajnej Novej Vsi. Keď sme dorazili do Nitrianskej Blatnice, zastavili sme sa v obchode na nákup  a potom sme šli ďalej. Cesta na Marhát nám trvala takmer 3  hodiny, pričom sme mali niekoľko menších prestávok.

 • Športové popoludnie

  V stredu popoludní 30. septembra sa v našej škole športovalo. Žiaci 1. – 4. ročníka súťažili v telocvični v disciplínach štvorboja: skok z miesta, hod plnou loptou, člnkový beh.

  Výsledky :                  štvorboj  1. – 4. ročníky dievčatá

 • Jesenný enviromentálny deň

  V rámci plnenia úloh projektu Zelená škola sme usporiadali 23. septembra jesenný environmentálny deň. Začali sme reláciou do školského rozhlasu o úlohách projektu Zelená škola, ktorých plnenie nás čaká v tomto školskom roku. Časť relácie bola venovaná aj dňu jesennej rovnodennosti.

  V školskom areáli na piatich stanovištiach žiaci plnili úlohy prierezovej témy ŠkVP environmentálna výchova. Preukázali vedomosti o ochrane prírody, potravových reťazcoch, význame liečivých rastlín, význame lesov a ich rozdelenie, o význame opadaného lístia v lese. Poznávali dreviny v areáli našej školy podľa listov, dozvedeli sa zaujímavosti o našich vtákoch a cicavcoch, o zmenách  v prírode na jeseň a iné zaujímavé úlohy.

 • Exkurzia v PD

  Prvou exkurziou, ktorú žiaci našej školy v školskom roku absolvovali, bola exkurzia do Poľnohospodárskeho družstva Zlatý klas Urmince. V rámci učiva vlastivedy a prírodovedy žiaci 1. a 2. ročníka sa oboznámili so základnými vedomosťami o našom regióne, rozvíjali si regionálnu výchovu. P

  o ceste  si zopakovali dopravné značky, poznávali  plodiny pestované na poliach a určovali ktorým smerom sú okolité obce a mesto Topoľčany.

 • Memoriál súrodencov Streďanských 2015

  Tradičný Memoriál súrodencov Streďanských , súťaž mladých hasičov, sa konal v našej obci v nádhernú  slnečnú sobotu 19. septembra v areáli našej školy. Po krátkej príprave náš vedúci p. učiteľ Harmady zložil 4 družstvá.

  Škoda, že z celého okresu Topoľčany prišli na súťaž iba dve družstvá z Dobrovoľného hasičské zboru Nitrianska Blatnica.

 • Začiatok školského roku 2015/2016

  Po veľmi horúcich letných prázdninách sme sa opäť zišli všetci na školskom dvore – na jeho nádvorí. Začínali sme školský rok. V stredu 2. septembra 2015.

  Školský rok 2015-2016 je zaujímavý aj tým, že po 17 rokoch máme v škole opäť paralelné triedy 1.a  a  1.b. Počet žiakov na stúpol na 183.  

  Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy na nádvorí školy, žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov začali nový školský rok vo svojich triedach. Na záver slávnostného otvorenia  sme sa spoločne odobrali do kostola na slávnostnú svätú omšu venovanú začiatku školského roka.

 • Úspechy žiakov v šk. roku 2014/2015

  I v tomto školskom roku sme dosiahli významné úspechy vo vedomostných   predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Sú to súťaže, ktoré najviac odzrkadľujú vzdelanostnú úroveň našej školy, šikovnosť žiakov. Svedčia aj o mimoškolskej práci pedagogických pracovníkov, ktorí žiakov na spomínané súťaže pripravujú. Je to niekoľkomesačné úsilie , množstvo strávených hodín pri príprave na súťaže.  Nasledovné výsledky svedčia o kvalitnej a systematickej práce našich učiteľov a žiakov.

 • Olympijský deň

  Tradične v posledné dni školského roku  súťažíme  o olympijského víťaza našej školy. Na túto súťaž sa všetci tešíme aj preto, lebo nás už čakajú vytúžené prázdniny. Po zapálení olympijského ohňa, zložení sľubu rozhodcov a pretekárov začíname športovať. Súťažíme v skoku do diaľky, v behu na 60 m, v hode plnou loptou. Každý výkon obodujeme podľa medzinárodných tabuliek a získame mená  olympijských víťazov. V školskom roku 2014-2015 olympijskými víťazmi našej školy sú títo žiaci:

 • Koncoročné výlety

  Koniec školského roka nie je spojený iba s uzatváraním známok, ale  tešíme sa najmä na školské výlety. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

  Prváci a druháci sa vybrali na celodenný výlet  a zamierili na hrad Beckov. Zoznámili sa s históriou jedného z najznámejších hradov na Považí. Cestou naspäť sa zastavili v Základnej škole sv. Jozefa v Novom meste nad Váhom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria