Navigácia

Projekty


Nedeľa 1. 5. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • To, že sa blíži Veľká noc sme si uvedomili aj na našej školskej chodbe, kde nám žiaci prvého stupňa pripravili výzdobu. Najviac sa do prípravy výzdoby zapojili žiaci, ktorí navštevujú krúžok šikovných rúk pod vedením pani učiteľky Škvareninovej.

  Veľkonočnú a jarnú výzdobu sme si boli pozrieť aj v Kultúrnom dome, kde sme obdivovali šikovnosť a precíznu prácu tých, čo prispeli svojimi výrobkami na výstavu.

 • Jeden z najcharaktickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.

  Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

 • V mesiaci marec sa  u nás na škole uskutočnila recitačná súťaž v prednese poézie a prózy – „Hviezdoslavov Kubín“. Vo všetkých triedach prebehli najprv triedne kolá a potom sa uskutočnilo školské kolo. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií. V prvej kategórii súťažili žiaci 2. až 4. ročníka, v druhej kategórii žiaci 5. a 6. ročníka. V tretej kategórii boli žiaci 7. a 8. ročníka.  Víťazi školského kola postúpili  do obvodného kola. To sa uskutočnilo 21. marca v Topoľčanoch. Naši žiaci v ňom získali tri miesta:

 • 18. februára prišla do prváckej triedy vzácna návšteva. Prišli najstarší škôlkári pozrieť sa do veľkej školy.  Prváci im ukázali, čo sa už naučili. Ukázali im ako vedia čítať, písať, počítať. Spolu si aj zacvičili a zaspievali. Vyskúšali si ako sa sedí v prváckej lavici a ako sa píše na tabuľu. Pri odchode dostali darčeky a už sa tešia na zápis do 1. triedy a v septembri na školu.

 • V mesiaci február sa už tradične u nás uskutočnil lyžiarsky výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci siedmeho ročníka pod vedením p. uč. Beňovej a p.uč. Novotnej. Žiaci každý deň dochádzali do lyžiarskeho strediska Drozdovo, kde sa učili základy lyžovania. Na záver výcviku žiaci absolvovali súťaž – lyžiarsky slalom.

  Poradie:

  Dievčatá: 1. Bibiána Žitňanská

      2. Nikola Záňová

 • 3.februára 2016 medzi žiakov 3.,5.,a 6.triedy zavítala junior ambasádorka Kika.

  Kika spolupracuje so slovenským výborom UNICEF a ako správna ambasádorka chodí medzi deti a oboznamuje ich s ich právami, ale aj povinnosťami. Žiakom vysvetlila,  že ich práva sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa. Spoločne si ich prebrali, vysvetlili a osobitnú pozornosť venovali ,,právu na vzdelanie“.

 • 29. januára 2016 sa konali v telocvični našej školy Majstrovstvá okresu Topoľčany vo volejbale žiakov. Súťaže sa zúčastnili víťazi obvodových kôl nášho okresu: ZŠ s MŠ Radošina, ZŠ s MŠ Ludanice a ZŠ s MŠ Urmince. Vo vzájomných stretnutiach súťažili o majstra okresu a reprezentanta okresu Topoľčany v krajskom kole tejto súťaže.

 • Tradičnou akciou našej školy na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov je burza nepotrebných hračiek. V stredu 27. januára sa konala v priestoroch našej telocvični celoškolská burza. Žiaci z jednotlivých tried priniesli z domu nepotrebné hračky a ponúkali ich za pár centov svojím spolužiakom. Učili sa nakupovať, ponúkať tovar a operácie s finančnými prostriedkami. Odhadnúť či majú dosť finančných prostriedkov na nákup, skontrolovať si centy, či im správne vydali a možnosť výberu tovaru podľa vlastného vkusu.

 • Žiaci zo ZŠ s MŠ Urmince  sa veľmi radi zapájajú do mimoškolskej činnosti .Najmä  možnosť zapojiť sa do rôznych druhov športových krúžkov využívajú najčastejšie. V školskom roku 2014/15  družstvo starších žiačok vybojovalo 3. miesto a mladšie žiačky 1. miesto. Čo všetko sa už naučili v gymnastickom  krúžku v školskom roku 2015/16 si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

 • Už tradične žiaci ZŠ s MŠ  Urmince posledný deň pred zimnými prázdninami veľmi tešia. Pripravujú si vianočnú besiedku, ktorá pozostáva z pásma piesní, tancov a scénok v ktorých vyjadrujú radosť z prichádzajúcich vianočných sviatkov. Ak chcete vedieť viac pozrite si nasledovné video.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria