Navigácia

Projekty


Streda 1. 6. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Od 16. mája do 20. mája sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. V tomto roku bolo prihlásených 15 plavcov. Každý deň po druhej vyučovacej hodine  odchádzali do krytej plavárne v Topoľčanoch a tam sa dve hodiny venovali nácviku plávania a hrám vo vode. Všetci účastníci zvládli základy plávania a na záver dostali aj mokré vysvedčenie.

 • I v tomto školskom roku sme usporiadali tradičný zber papiera. Už druhý deň sme  Za šesť dní – od 9. mája do 16. mája sme nazbierali 16 060 kg papiera. V prepočte na dospelé stromy sme zachránili 129 stromov. Na záchranu jedného stromu treba nazbierať 125 kg papiera. V našej škole je tradičná súťaž o najlepšiu triedu a najlepších jednotlivcov v zbere papiera.

 • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 8. mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Naši žiaci, pod vedením učiteľov a pani zástupkyne, pripravili pre mamičky v Kultúrnom dome  program. Najprv vystúpili škôlkari a potom sa zapojili školáci. I keď bolo na pódiu trochu plaču, v hľadisku sme videli samé usmiate tváre našich mamičiek.

 • Celoslovenská súťaž v speve slovenských ľudových piesní prebehla u nás na konci apríla. Z triednych kôl postúpili žiaci do školského kola. Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej kategórii žiaci prvého až tretieho ročníka, v druhej kategórii žiaci štvrtého až šiesteho ročníka a v tretej kategórii žiaci siedmeho až deviateho ročníka. Najpočetnejšie bola zastúpená prvá kategória. Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v Topoľčanoch.

 • 22. apríla sme si pripomenuli, že naša Zem má sviatok. Na triednických hodinách sa každá trieda zapojila do rôznych aktivít. Niektorí kreslili, iní boli vonku upravovať areál, ale hlavne sme sa všetci zamysleli nad tým, ako sa správame voči našej prírode a ako by sme ju mali chrániť. Na druhý deň sme si na dolnej chodbe mohli pozrieť niektoré výrobky.

 • Žiaci prvého a druhého ročníka sa 19. apríla zúčastnili exkurzie do požiarnej zbrojnice a Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Autobusom sa doviezli až do požiarnej zbrojnice, kde si prezreli rôznu techniku – požiarnické autá, štvorkolky, člny. Vyskúšali si ochranné oblečenie a prilby, preliezli celé požiarnické auto, pokúsili sa striekať vodu zo striekačky a dokonca sa povozili na štvorkolkách. Na záver im požiarnici ukázali ako zasahujú pri požiari s vodným delom. V Tribečskej knižnici si žiaci prezreli knižky a zabavili sa pri bábkovej rozprávke. Na záver sa žiaci poprechádzali po námestí v Topoľčanoch a pochutili si na zmrzline. Do školy sa vrátili síce unavení, ale plní zážitkov.

 • Od 11. apríla do 15.apríla sme mali v škole rôzne akcie v rámci Týždňa zdravia. Pondelok sme súťažili v triedach o najzdravšiu desiatu. V utorok sme si doniesli do školy lyžičky a dostali sme chutný jogurt. V stredu sme si počas triednických hodín zasúťažili v športových hrách. Vo štvrtok sa žiaci druhého stupňa zapojili do kvízu a v piatok sme sa všetci zapojili do akcie Deň narcisov. Do tejto prospešnej zbierky sme prispeli sumou 278,94 eur. Všetkým ďakujeme! Umiestnenie tried v súťaži o zdravej výžive:

 • Stalo sa už tradíciou, že žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnia akcie „Noc s Andersenom“. Aj tohto roku pán učiteľ Harmady a pani vychovávateľka Ďurčová pripravili pre štvrtákov rôzne súťaže a hry. Činnosti im zabrali čas do neskorej noci a potom sa uložili do spacákov do triedy na žinenky. Ráno po spoločných raňajkách a vyhodnotení odchádzali unavení, ale plní zážitkov domov.

 • Mesiac apríl sme na škole začali zápisom do prvej triedy.  Budúci prváci prišli v sprievode svojich rodičov, aby ukázali, čo všetko už vedia, a či môžu v septembri nastúpiť do prvej triedy. Deti prešli testami a za svoju snahu dostali veľa pekných darčekov. Na zápis prišlo tento rok 22 detí a do prvej triedy nastúpi 17 detí.

 • To, že sa blíži Veľká noc sme si uvedomili aj na našej školskej chodbe, kde nám žiaci prvého stupňa pripravili výzdobu. Najviac sa do prípravy výzdoby zapojili žiaci, ktorí navštevujú krúžok šikovných rúk pod vedením pani učiteľky Škvareninovej.

  Veľkonočnú a jarnú výzdobu sme si boli pozrieť aj v Kultúrnom dome, kde sme obdivovali šikovnosť a precíznu prácu tých, čo prispeli svojimi výrobkami na výstavu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria