Navigácia

Partners

Štvrtok 24. 4. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V mesiaci apríl prebehla jedna z najobľúbenejších aktivít našich žiakov. Ako každý rok, aj teraz mali žiaci 4.ročníka možnosť stráviť noc v škole vo svete fantastických Andersenových rozprávok. Nechýbali súťaže a zábava. Opäť sa stretli s Cínovým vojačikom,  Dievčatkom so zápalkami, Škaredým káčatkom či Malou morskou vílou.

 • Jarný envirodeň

  V jesennom a jarnom období, kedy príroda púta najviac pozornosti, pripomíname jej bohatstvá našim deťom. Pripravujeme pre ne rôzne vedomostné a hravé súťaže. V mesiaci marec sme si týmto spôsobom pripomenuli deň vody ako aj príchod jari. Dôležité boli nielen vedomosti žiakov o jarných kvetoch, prírodných javoch a zvieratách, ale aj ich zručnosť pri  manipulácii s vodou a s loptou. Výsledky súťaže boli len málo odlišné, čím žiaci potvrdili svoje všeobecné znalosti.

 • Okresné kolo v gymnastike

  I tento rok sa v mesiaci marec odohrala súťaž  v gymnastike. Svoj talent mali možnosť ukázať aj naše žiačky. V okresnom kole obsadili 2.,3., aj 4.miesto v jednotlivých kategóriách:

  Kategória A – 3.miesto:

  Evelyn Grenčíková, Patrícia Stopová, Lenka Kluková, Lucia Viatrová, Nina Godálová

   

  Kategória B – 4.miesto:

 • Hviezdoslavov Kubín

  V mesiaci  marec sa každoročne uskutočňuje súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sú rozdelení do troch kategórií. 1. kategória je vyhradená pre 1. stupeň, 2.kategória pre ročníky 5.-6. a 3. kategória pre ročníky 7.-9. Okrem iného je možné si vybrať ukážku k prednesu, či už poéziu alebo prózu. Žiaci boli i tento rok veľmi úspešní. Víťazmi školského kola Hviezdoslavov Kubín  2013/2014 sa stali:

 • Karneval

  22. februára základná a materská škola  pripravili pre našich najmenších každoročný, už tradičný karneval. Škôlkari i naši najmenší z prvého stupňa mali opäť možnosť stať sa na chvíľu obľúbenými rozprávkovými postavičkami, milými zvieratkami a dobrodružnými hrdinami. Pre deti bola pripravená detská diskotéka a bohatá tombola. Každá maska získala sladkú odmenu.

 • Hodina trochu inak

  Pred jarnými prázdninami naša škola zabezpečila možnosť tvorivej videoprojekcie pre všetky deti našej školy. Ročníky prvého stupňa mali možnosť nahliadnuť do krásy škandinávskych krajín. Ročníky druhého stupňa sa počas jednej vyučovacej hodiny oboznámili s riekou Váh od prameňa po sútok s Dunajom, s históriou a súčasnosťou.

 • Protidrogový kvíz

  19. februára prebiehal v našej telocvični vedomostný protidrogový kvíz pre druhý stupeň. Traja žiaci z každej triedy tvorili súťažné družstvo. Mali možnosť odpovedať nielen na vedomosti ohľadom drogovej závislosti, ale aj na otázky, viažuce sa k  čítaniu s porozumením, kde mali na ukážku zaujímavé príbehy s negatívnym pohľadom na drogy. Medzi mnohými víťaznými družstvami bol jedenbodový rozdiel, takže rivalita bola naozaj veľká. Na záver prvé miesto získali práve noví piataci, ktorí na všetky otázky odpovedali správne.

 • Lyžiarsky výcvik

  V mesiaci február sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Výcvik prebiehal v lyžiarskom centre Drozdovo, kam naši siedmaci dochádzali každý deň. Počas dňa mali možnosť ochutnať dobroty, ktoré im „drozdovskí kuchári“ pripravili. Žiaci zažili veľa krásnych zážitkov, ktoré im obielil v tomto roku tak vzácny sneh. Na konci lyžiarskeho výcviku vedeli už všetci lyžovať, takže mali možnosť vychutnať si tento šport naplno.

 • Zápis prvákov

  Na začiatku januára prebehol na našej škole zápis do 1. triedy. Prišlo sa dať zapísať 30 detí. Niektoré však do školy ešte nenastúpia, budú mať odklad. Deťom sa v škole páčilo, porozprávali sa s pani učiteľkami, zvládli test a dostali aj darčeky. Niektoré sa už nemôžu dočkať septembra, kedy už budú chodiť do školy každý deň.

 • Miss sympatia

  Mesiac január sa niesol nielen v duchu uzatvárania polročných známok, ale aj možnosti zvoliť si najsympatickejšieho spolužiaka alebo spolužiačku. Hlavnými kritériami bola nielen vonkajšia krása, ale najmä charakter detí, ich zmysel pre priateľstvo a pomoc. Žiaci najskôr vybrali svojich triednych sympaťákov, ktorí postúpili do celoškolského kola. Jednotlivé triedy reprezentovali:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria