Navigácia

Partners

Pondelok 27. 4. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Návšteva predvianočnej Viedne

       Dňa 11.12.2014 žiaci 9.,8. a 7.ročníka navštívili predvianočnú Viedeň. V doobedňajších hodinách sme si prezreli Prírodno-historické múzeum, kde sme mohli vidieť fascinujúce drahokamy a minerály, vzácne skameneliny a meteority a tiež kostry gigantických dinosaurov.

  Potom sme uličkami Viedne prešli k Dómu sv. Štefana, ktorý je dominantou rakúskej metropoly. Táto gotická katedrála zaberá prevažnú časť námestia v srdci Viedne. Prezreli sme si aj interiér, ktorý bol impozantný.

 • On-line súťaž iBobor

   

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V školskom roku 2014/15 súťažili žiaci v 30 krajinách. Na Slovensku sa tejto zúčastnilo  60 654 súťažiacich z 975 škôl. Z našej školy sa zapojilo 40 žiakov s nasledujúcimi výsledkami:

 • Kampaň „Červené stužky“

  V posledný novembrový týždeň 24.11. – 28. 11. Sa uskutočnili na našej škole viaceré aktivity na podporu kampane „Červené stužky“, ktoré vyvrcholia dňa 1.12.2014, keď si pripomíname deň boja proti AIDS. Žiaci 3. - 9. ročníka si pripravili a sami zostavovali nápisy a plagáty, ktoré neskôr využili na aktivitu “Živá červená stužka“, keď v telocvični zostavili z vlastných tiel, oblečení v červenom viacero variácií na danú tému. Okrem toho videli film “Anjeli “, ktorý je venovaný tejto téme, konkrétne starostlivosti o deti choré na AIDS v JAR. 

 • Týždeň programovania

     S cieľom podporiť rozvoj programátorských zručností a smerovanie kariéry mladých ľudí do oblasti informačných technológií  sa  v dňoch 11. až 17. októbra 2014 konal aj na Slovensku Európsky týždeň programovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini sa v tejto súvislosti obrátil listom na školy s výzvou, aby sa zapojili do tejto iniciatívy.
  Do Európskeho týždňa programovania, sme sa rozhodli zapojiť a uskutočniť aktivity tak, že starší žiaci ( žiaci 2. stupňa) oboznámili mladších žiakov so základmi programovania. Vyhlásili sme súťaž  zameranú na vytvorenie jednoduchých programov pomocou programovacieho jazyka Logo. Žiaci 1. stupňa mali možnosť  vstúpiť do krajiny Imagine a vyskúšať si vypracovať interaktívne omaľovanky a overiť svoje kombinatorické schopnosti v  interaktívnom liste vláčiky, hľadať a vyfarbovať štáty na slepej mapy Európy. Najlepšie práce vytvorili v 9.ročníku žiačky: Veronika Viatrová, Petra Sedmáková, v 8. ročníku: Dominika Klasová, Lenka Kochanová, Viktória Dubná, Timea Martšková. Žiaci 6. a 7. triedy vytvárali jednoduché obrazce pomocou programovacieho jazyku Logo.   
  Žiaci 5. triedy sa zúčastnili na Prezentácii robotov a jednoduchých naprogramovaných hier na Gymnáziu v Topoľčanoch. V praktických ukážkach mohli vidieť roboty hrať futbal a vyskúšať si programovanie v programe Lazarus.

 • Na kolesách proti rakovine

  Aj v tomto školskom roku sa v našej škole už tradične roztočili kolesá proti rakovine. Pripravili sme  si doma rôzne „dopravné prostriedky“, s ktorými sme sa potom na hádzanárskom ihrisku  prezentovali pred ostatnými spolužiakmi. Zábavnou formou  každý  žiak školy prešiel na netradičnom dopravnom prostriedku krátku  trať.Takto sme i my symbolicky prispeli k boju proti veľmi zákernej chorobe – proti rakovine. Prispeli sme aj malou finančnou čiastkou 106,54 €.

 • Memoriál súrodencov Streďanských

  V septembri sa mladí hasiči tešia na Memoriál súrodencov Streďanských. Nebolo tomu  inak ani v septembri 2014. V areáli našej školy sa konal už 11. ročník tejto hasičskej súťaže.

  V sobotu  21. septembra 2014  prišlo do našej obce  14 družstiev mladých hasičov zo základných škôl a DHZ okresu Topoľčany . Súťažili v už tradičných disciplínach:  prekonávanie bariéry, streľba zo vzduchovky, viazanie uzlov, určovanie azimutu, prechod tunelom a lanovou lavičkou, hod granátom na cieľ  a zásah ručnou džberovkou.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roku 2014-2015 bolo netradičné. Kvôli nepriaznivému počasiu sme sa prvý deň nového školského roku stretli v telocvični našej školy. Privítal nás p. riaditeľ Mgr. Rudolf Majzel a zároveň nás stručne oboznámil s úlohami na nasledujúcich 10 mesiacov. Opäť sme privítali našich najmladších žiakov – našich prvákov.

 • Olympijský deň

  Tradíciou v našej škole je organizácia olympijského dňa - súťaž o najlepšieho atléta školy - na konci školského roku. Po zapálení olympijského ohňa, vztýčení olympijskej vlajky, zložení sľubu pretekárov a rozhodcov súťažíme v troch kategóriách :žiaci materskej školy, žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ.      

 • Výlet Vysoké Tatry

  Dňa 29.5. sa začal trojdňový výlet do Tatier pre ročníky 7.-9. Žiaci mali možnosť počas prvého dňa vidieť ešte stále obývanú dedinku v horách – Vlkolinec  a zoznámiť sa s Vysokými Tatrami v prírodovednom múzeu v Tatranskej Lomnici. Počas druhého dňa prebiehala celodenná pešia túra – Tatranská Lomnica – Studenovodské vodopády – Reinerova chata – Zamkovského chata – Hrebienok – Starý Smokovec. I keď nám počasie veľmi neprialo, žiaci mali možnosť spoznať silu a nepredvídateľnosť hôr aj z tejto stránky. Tretí deň bol slnečný a Tatry  už neschovávali svoju krásu za mrakmi. Prechádzka v okolí Štrbského plesa, Jaskyňa slobody v Nízkych Tatrách, či rozprávkové Vrbické pleso nám spríjemnili posledný deň výletu. Unavení, ale s nezabudnuteľnými zážitkami sme sa vrátili domov.

 • Týždeň zdravia

  V našej škole i tento rok prebiehal týždeň zdravia v dňoch od 7.4. do 11.4. 2014. Svetový deň zdravia je tradičné podujatie, ktorého cieľom je podnietiť ľudí k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie a kvalitu svojho života.

  Počas týždňa zdravia čakali žiakov rôzne aktivity.  Prvý deň bol dňom bez sladkostí, na druhý deň si každý pochutil na zdravom jogurte, na tretí deň sa spojil pohyb detí a pitný režim. Prebiehali fyzické, vedomostné  i výtvarné súťaže. Ukončenie týždňa bolo symbolické. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa aj nad osudmi ľudí, ktorým zdravie chýba. Žiačky pripínali žlté narcisy a uskutočnili zbierku v celej obci.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria