Navigácia

Partners

Pondelok 3. 8. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Zber papiera 2015

  Zber papiera

  I v tomto školskom roku sme usporiadali tradičný zber papiera. Za rekordné dva dni ( 27. a 28. apríla ) sme nazbierali 12 450 kg papiera z toho žiaci materskej školy 502 kg. V prepočte na dospelé stromy sme zachránili 100 stromov. ( Na záchranu jedného dospelého stromu potrebujeme nazbierať 125 kg odpadového papiera.)               V našej škole je tradičná súťaž o najlepšiu triedu a najlepších jednotlivcov v zbere papiera.

 • Týždeň zdravia

  Na našej škole i tento rok  prebiehal Týždeň zdravia v dňoch od 4.5. –7.5.2015. Pripomenuli sme si Svetový deň zdravia, ktorého cieľom je podnietiť ľudí k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie a kvalitu svojho života. Za úroveň zdravia si zodpovedá každý človek sám. Preto treba klásť dôraz na prevenciu a nie na následné liečenie choroby.

  Počas Týždňa zdravia žiakov čakali v škole rôzne aktivity:

 • Projekt Stopy zasväteného života

  Je názov projektu v eTwinning Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom so Základnou školu s materskou školou v Urminciach. Portál eTwinning je portál www.etwinning.net, prostredníctvom ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať, predstavuje hlavný pracovný priestor na realizáciu programu.

   Projekt Stopy zasvätenného života je napánovaný na tri mesiace od 2.4.2015 do 27.6. 2015(Deň otvorených dverí kláštorov). Aktivity v apríli  sú zamerané na zbieranie informácii o zasvätenom spôsobe života, v mesiaci máji žiaci partnerských škôl spolupracujú na denníku Vijeme veniec Panne Márii a na mesiac jún je naplánované spoločné stretnutie partnerských škôl. Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke http://twinspace.etwinning.net/7694/pages/page/35241v časti Go to the TwinSpace - priestor pre spoluprácu.

 • Deň narcisov

  27. marca v Deň narcisov  bol jediný deň v roku, kedy ľudia pripnutím žltého kvietku narcisu vyjadrili  spolupatričnosť, pomoc i nádej chorým ľuďom. A práve tento deň umožní Lige proti rakovine prostredníctvom dobrovoľných príspevkov pomáhať celý rok onkologickým pacientom, podporovať výskum a klinické projekty či výchovu k prevencii. Prispeli ste i vy v triedach zakúpením si narcisu za  symbolickú cenu. Zbierka sa uskutočnila i v obci medzi našimi spoluobčanmi za pomoci zdravotníčok. Vyzberala sa  suma 238,15 E.

 • Návšteva predvianočnej Viedne

       Dňa 11.12.2014 žiaci 9.,8. a 7.ročníka navštívili predvianočnú Viedeň. V doobedňajších hodinách sme si prezreli Prírodno-historické múzeum, kde sme mohli vidieť fascinujúce drahokamy a minerály, vzácne skameneliny a meteority a tiež kostry gigantických dinosaurov.

  Potom sme uličkami Viedne prešli k Dómu sv. Štefana, ktorý je dominantou rakúskej metropoly. Táto gotická katedrála zaberá prevažnú časť námestia v srdci Viedne. Prezreli sme si aj interiér, ktorý bol impozantný.

 • On-line súťaž iBobor

   

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V školskom roku 2014/15 súťažili žiaci v 30 krajinách. Na Slovensku sa tejto zúčastnilo  60 654 súťažiacich z 975 škôl. Z našej školy sa zapojilo 40 žiakov s nasledujúcimi výsledkami:

 • Kampaň „Červené stužky“

  V posledný novembrový týždeň 24.11. – 28. 11. Sa uskutočnili na našej škole viaceré aktivity na podporu kampane „Červené stužky“, ktoré vyvrcholia dňa 1.12.2014, keď si pripomíname deň boja proti AIDS. Žiaci 3. - 9. ročníka si pripravili a sami zostavovali nápisy a plagáty, ktoré neskôr využili na aktivitu “Živá červená stužka“, keď v telocvični zostavili z vlastných tiel, oblečení v červenom viacero variácií na danú tému. Okrem toho videli film “Anjeli “, ktorý je venovaný tejto téme, konkrétne starostlivosti o deti choré na AIDS v JAR. 

 • Týždeň programovania

     S cieľom podporiť rozvoj programátorských zručností a smerovanie kariéry mladých ľudí do oblasti informačných technológií  sa  v dňoch 11. až 17. októbra 2014 konal aj na Slovensku Európsky týždeň programovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini sa v tejto súvislosti obrátil listom na školy s výzvou, aby sa zapojili do tejto iniciatívy.
  Do Európskeho týždňa programovania, sme sa rozhodli zapojiť a uskutočniť aktivity tak, že starší žiaci ( žiaci 2. stupňa) oboznámili mladších žiakov so základmi programovania. Vyhlásili sme súťaž  zameranú na vytvorenie jednoduchých programov pomocou programovacieho jazyka Logo. Žiaci 1. stupňa mali možnosť  vstúpiť do krajiny Imagine a vyskúšať si vypracovať interaktívne omaľovanky a overiť svoje kombinatorické schopnosti v  interaktívnom liste vláčiky, hľadať a vyfarbovať štáty na slepej mapy Európy. Najlepšie práce vytvorili v 9.ročníku žiačky: Veronika Viatrová, Petra Sedmáková, v 8. ročníku: Dominika Klasová, Lenka Kochanová, Viktória Dubná, Timea Martšková. Žiaci 6. a 7. triedy vytvárali jednoduché obrazce pomocou programovacieho jazyku Logo.   
  Žiaci 5. triedy sa zúčastnili na Prezentácii robotov a jednoduchých naprogramovaných hier na Gymnáziu v Topoľčanoch. V praktických ukážkach mohli vidieť roboty hrať futbal a vyskúšať si programovanie v programe Lazarus.

 • Na kolesách proti rakovine

  Aj v tomto školskom roku sa v našej škole už tradične roztočili kolesá proti rakovine. Pripravili sme  si doma rôzne „dopravné prostriedky“, s ktorými sme sa potom na hádzanárskom ihrisku  prezentovali pred ostatnými spolužiakmi. Zábavnou formou  každý  žiak školy prešiel na netradičnom dopravnom prostriedku krátku  trať.Takto sme i my symbolicky prispeli k boju proti veľmi zákernej chorobe – proti rakovine. Prispeli sme aj malou finančnou čiastkou 106,54 €.

 • Memoriál súrodencov Streďanských

  V septembri sa mladí hasiči tešia na Memoriál súrodencov Streďanských. Nebolo tomu  inak ani v septembri 2014. V areáli našej školy sa konal už 11. ročník tejto hasičskej súťaže.

  V sobotu  21. septembra 2014  prišlo do našej obce  14 družstiev mladých hasičov zo základných škôl a DHZ okresu Topoľčany . Súťažili v už tradičných disciplínach:  prekonávanie bariéry, streľba zo vzduchovky, viazanie uzlov, určovanie azimutu, prechod tunelom a lanovou lavičkou, hod granátom na cieľ  a zásah ručnou džberovkou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria