Navigácia

Projekty


Pondelok 8. 2. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 29. januára 2016 sa konali v telocvični našej školy Majstrovstvá okresu Topoľčany vo volejbale žiakov. Súťaže sa zúčastnili víťazi obvodových kôl nášho okresu: ZŠ s MŠ Radošina, ZŠ s MŠ Ludanice a ZŠ s MŠ Urmince. Vo vzájomných stretnutiach súťažili o majstra okresu a reprezentanta okresu Topoľčany v krajskom kole tejto súťaže.

 • Tradičnou akciou našej školy na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov je burza nepotrebných hračiek. V stredu 27. januára sa konala v priestoroch našej telocvični celoškolská burza. Žiaci z jednotlivých tried priniesli z domu nepotrebné hračky a ponúkali ich za pár centov svojím spolužiakom. Učili sa nakupovať, ponúkať tovar a operácie s finančnými prostriedkami. Odhadnúť či majú dosť finančných prostriedkov na nákup, skontrolovať si centy, či im správne vydali a možnosť výberu tovaru podľa vlastného vkusu.

 • Žiaci zo ZŠ s MŠ Urmince  sa veľmi radi zapájajú do mimoškolskej činnosti .Najmä  možnosť zapojiť sa do rôznych druhov športových krúžkov využívajú najčastejšie. V školskom roku 2014/15  družstvo starších žiačok vybojovalo 3. miesto a mladšie žiačky 1. miesto. Čo všetko sa už naučili v gymnastickom  krúžku v školskom roku 2015/16 si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

 • Už tradične žiaci ZŠ s MŠ  Urmince posledný deň pred zimnými prázdninami veľmi tešia. Pripravujú si vianočnú besiedku, ktorá pozostáva z pásma piesní, tancov a scénok v ktorých vyjadrujú radosť z prichádzajúcich vianočných sviatkov. Ak chcete vedieť viac pozrite si nasledovné video.

 • Dňa 12.12. sa uskutočnilo vianočné posedenie. Prítomným sa prihovoril  starosta obce, Ing. Jozef Cifra a duchovný rozmer Vianoc priblížil  pán farár Mgr. PaedDr.  Marián Janček.  Žiaci zo ZŠ s MŠ Urmince si pripravili vianočné pásmo piesní, básní, tancov a scénok. Najskôr vystúpili snehové vločky, ktoré rozveselili svojím programom prítomných a celú miestnosť  naplnili radosťou a vianočnou náladou. Žiaci tretej triedy sa predstavili scénkou  z biblických udalostí, ktorou sa snažili objaviť  čaro Vianoc.

 • 21.10.2015 sme si aj v našej škole pripomenuli Deň jablka. Pani zástupkyňa Novotná pripravila reláciu do školského rozhlasu o pozitívnych účinkoch tohto ovocia. Na nástenke vo vestibule školy sme si prečítali veľa zaujímavého o jablkách. Pripravili sme si výstavku prinesených rôznych odrôd jabĺk. Súťažili sme v tom, kto prinesie najväčšie, najmenšie a netradičné jablko. Najväčšie jablko priniesla žiačka 5. triedy Adriana Chudá, najmenšie Laura Bognerová , žiačka 2. triedy a netradičné jablko priniesol Matej Kopec zo 4. triedy. Počas triednických hodín sme sa stretli v telocvični a rôznymi zaujímavými hrami o jablku sme ukončili 21. október v škole, ktorý sa niesol v znamení zdravej výživy.

 • V októbri sa skončil Rok Ľudovíta Štúra, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. I my sme si tohto velikána slovenského národa počas celého roka pripomínali.

  V triedach sme celoročne časť nástenky venovali životu a dielu Ľudovíta Štúra a venovali sme mu jednu triednickú hodinu.

  V júni sme navštívili Uhrovec, kde sa narodil a Modru, kde zomrel a je pochovaný. Takto získané vedomosti sme využili v celoškolskom kvíze o živote a diele Ľudovíta Štúra.

 • Výsledky informatického online testu ibobor v šk. roku 2015/2016

  ZŠ s MŠ Urmince

  V týždni 9. - 13.11. 2015 sa uskutočnila online súťaž  na stránke www.ibobor.sk . Celkom sa z našej školy zapojilo do súťaže 75 žiakov. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.

 • V piatok 2. októbra sme v rámci regionálnej výchovy vystúpili na jeden z končiarov Považského Inovca na Marhát. Ráno o pol ôsmej sme nasadli do linkového  autobusu v Urminciach smerom na Nitriansku Blatnicu. Cestou pristúpili spolužiaci z Horných Štitár a z Hajnej Novej Vsi. Keď sme dorazili do Nitrianskej Blatnice, zastavili sme sa v obchode na nákup  a potom sme šli ďalej. Cesta na Marhát nám trvala takmer 3  hodiny, pričom sme mali niekoľko menších prestávok.

 • V stredu popoludní 30. septembra sa v našej škole športovalo. Žiaci 1. – 4. ročníka súťažili v telocvični v disciplínach štvorboja: skok z miesta, hod plnou loptou, člnkový beh.

  Výsledky :                  štvorboj  1. – 4. ročníky dievčatá

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Urmince 298
  95602 Urmince 298
 • 0385386129

Fotogaléria